Privacybeleid

De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website Kraakman.nl bezoekt

Gegevens van bezoekers
Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan Kraakman.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
Kraakman.nl zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Kraakman.nl is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

De Privacy Policy voor Klanten is een aanvulling op de Privacy Policy voor bezoekers en geldt voor iedereen die een bestelling plaatst bij Kraakman.nl.

Kraakman.nl kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • 1a Het verwerken van de bestelling.
  • 1b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
  • 1c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan Kraakman.nl denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.


Gegevens die door de klant aan Kraakman.nl zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter een uitzondering op deze regel: wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

De gegevens die de klant aan Kraakman.nl verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Kraakman.nl kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Kraakman.nl voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.